Header Ads Widget

Създаване на PDF презентации

PDFrizator е безплатен инструмент за създаване на PDF презентации с възможност за добавяне на различни ефекти и музикален фон. Поради възможността за преобразуване на различни файлови формати. PDFrizator е удобен инструмент за бързо и визуално създаване на PDF файлове.
PDF презентации
Изисквания към системата:
Microsoft Windows 32 или 64 битов. (95/98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7)