Header Ads Widget

Информация за характеристиките на компютъра

SIV (System Information Viewer) е малка програма, която предоставя информация за характеристиките на компютъра: инсталирания хардуер и софтуер, информация за температурата, захранване, процесора, паметта, информация за паметта, твърдите дискове и др.
компютър
Полезна с това, че можете да разберете какво има на компютъра преди да си го купите от магазина.