Header Ads Widget

Интересно предложение за InDesign

В последната версия на InDesign има интересни подобрения и допълнения. Всичко свързано с цифровите технологии. За тези, които работят с тази програма имам интересно предложение тук. Можете да научите клавишни комбинации за ускоряване на вашата работата.
 InDesign
Отлична интерактивна клавиатура с всички функции и клавишни комбинации.