Header Ads Widget

3D виртуален телескоп

WorldWide Telescope е една уникална програма от Microsoft, която превръща вашия компютър в мощен 3D виртуален телескоп. Отдалечени и недостъпни звезди, съзвездия и планети ще бъде много по-близо до вас.
телескоп
Особености:
Меожете да видите повече от 13 000 детайлни изображения на Марс, както и огромен брой снимки на повърхностите на различни планети, снимки, които са получени от космическия телескоп Хъбъл и други телескопи разположени на повърхността на Земята. В допълнение, има възможност да следите позицията на космически обекти и много други неща.