Header Ads Widget

Генериране на RSS емисия от всеки уеб сайт

FeedDude ви позволява да създадете RSS емисия от всеки уеб сайт в интернет. Ако любимия уеб сайт не предоставя RSS емисия, можете да генерирате в FeedDude безплатно.
 RSS емисия
Услугата е лесна за използване и е напълно безплатна за лична употреба.