Header Ads Widget

Онлайн курс по английски език

Spellzone е онлайн курс по английски със стотици страници за преподаване, правопис, тестове и игри.
английски език
Курсът може да се използва за подобряване на английския правопис в училища, колежи и центрове за обучение. Помага да се преподава английски език в световен мащаб.