Header Ads Widget

Как да разберем кой е свързан в една и съща Wi-Fi мрежа

Wireless Network Watcher е инструмент, който ни позволява да видим какви други компютри са свързани в нашата WiFi мрежа. Всеки компютър или устройство, което е свързано към вашата мрежа.
Wireless
Wireless Network Watcher ще покаже кой друг използва същата Wi-Fi мрежа. Можете също да експортирате списък на свързани устройства в HTML, XML или CSV формат