Header Ads Widget

Създаване на диаграми и чертежи

Lucidchart е инструмент за създаване на UML диаграми. Потребителския интерфейс е много многофункционален за създаване на различни чертежи. Отпечатване на висококачествени PDF изображение. Можете да го споделите онлайн във Twitter или Facebook. Софтуера позволява сътрудничество с други колеги в реално време.
диаграми
Работи на всички операционни системи, независимо дали членовете на екипа или клиентите използват Windows, Mac или Linux, можете лесно да работотите с Lucidchart.