Header Ads Widget

Новия начин за общуване с приятели и колеги на работното място

Burnnote е сайт, в който можете да изпращате различни съобщения до приятли или колеги в работа, които се изтриват след като бъдат прочетени.
съобщения
Burnnote е полезно приложение за частни комуникации в работата или между вашите приятели.