Header Ads Widget

Конвертиране на PDF файлове за разглеждане във PowerPoint

Pageflippdf е приложение, с което можете да конвертирате PDF файлове за разглеждане в PowerPoint. Запазва оригиналното оформление на текста, таблици, колони и всички хипервръзки на PDF файловете.
конвертиране
Можете да конвертирате много PDF файлове едновременно.