Header Ads Widget

Файлов мениджър

XYplorer е файлов мениджър, насочени към потребители, които искат да се намери достоен заместник на стандартния за Windows. Програмата е с голяма функционалност и много допълнителни функции. Главната особеност на тази програма е възможността за отваряне на всеки прозорец в нов раздел в главния прозорец на програмата. Също така, следва да се отбележи, че програмата не изисква инсталация на Вашия компютър, което позволява да управлявате всеки цифров носител, като USB флаш памети.
файлов мениджър

XYplorer
е с много лесен и удобен интерфейс, който лесно можете да персонализирате за постигане на максимален комфорт. За да запазите настройките, софтуерът използва текстови файлове, без използване на регистъра, който ви позволява да стартирате програмата не само от твърдия диск, но също и от преносими носители.