Header Ads Widget

Сканиране на документи с телефонa

CamScanner е приложение за сканиране на документи с вашия смартфон. Лесно можете да сканирате няколко страници в един документ или само изображението, което искате. CamScanner е достъпен за iPhone, Windows Mobile и Blackberry. Всички функции са обяснени с лесни диаграми за лесно разбиране.
скенер
CamScanner ви позволява да сканирате документи или да импортирате изображения от снимки, които вече са в колекцията от снимки.